Erode Area Pastorates

 1. CSI Brough Mem.Church, Erode
 2. CSI St.Peter's Church, Erode
 3. CSI Cauveri Pastorate
 4. CSI Bhavani Pastorate
 5. CSI Komarapalayam Pastorate
 6. CSI Kavindapadi Pastorate
 7. CSI St.Paul's Church, Gobi
 8. CSI Christ Church, Gobi
 9. CSI Vijayamangalam Pastorate
 10. CSI Chennimalai Pastorate
 11. CSI Kodumudi Pastorate
 12. CSI Perundurai Pastorate
 1. CSI Popley Pastorate
 2. CSI Siruvalur Pastorate
 3. CSI Sivagiri Pastorate
 4. CSI Vellode Pastorate
 5. CSI Poondurai Pastorate
 6. CSI Kanjikoil Pastorate
 7. CSI Brough Ngr-Thingalur Pastorate
 8. CSI Krishnampalayam-Maravapalayam Pastorate
 9. CSI Christ Church, Erode
 10. CSI K K Nagar Pastorate
 11. CSI Ellispet Pastorate
 12. CSI Slater Nagar Pastorate

Worshipping Centre

 1. CSI Church, Nasiyanur
 2. CSI Church, Elauamalai & Periyapuliyur
 3. CSI Church, Jambai